Schemat Organizacyjny


Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Janina Wewiór
Sekretarz – Danuta Adamiak
Członek – Edmund Grzesiek


Zarząd

Prezes – Anna Tomczak
Zastępca Prezesa – Stanisława Chlebowska
Członek – Marek Górecki