W nagłych sprawach:
telefon czynny całą dobę
+48 604 202 712

 Wierzymy, że kontakt twarzą w twarz i szczera rozmowa, pomiędzy dobrze znającymi się osobami jest najlepszą formą kontaktu. Dlatego od lat są u nas zatrudnieni ci sami pracownicy. Jednocześnie bronimy się przed  rozbudowywanymi działami, typowymi dla wielkich molochów. Unikamy biurokracji i staramy się, w miarę możliwości, rozwiązywać większość problemów sami. Dotyczy to również wykonywanych remontów i konserwacji, które w większości wykonują, dla  mieszkańców, pracownicy naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Nasi lokatorzy dokładnie wiedzą, do kogo mogą się udać z danym problemem, bez obawy, że będą odsyłani z jednego biura do drugiego.
Cenimy nowoczesne formy komunikacji.
W wielu sprawach, nie wymagających podpisu przyjmujemy podania i wnioski wysłane emailem.
Serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z nami we wszelkich sprawach dotyczących naszej społeczności.


Prezes – Anna Tomczak – przyjmuje w czwartki, w godzinach: 17:30 – 18:30
atomczak@smostrow.pl

Zastępca Prezesa – Stanisława Chlebowska – Specjalista ds. czynszów, ds. kadr i płac
schlebowska@smostrow.pl

Członek – Marek Górecki – Księgowy
mgorecki@smostrow.pl

Specjalista ds eksploatacji bieżącej i remontów – Krzysztof Leśniczak