Przewodniczący – Janina Wewiór
Sekretarz – Danuta Adamiak
Członek – Edmund Grzesiek