Prezes – Anna Tomczak
Zastępca Prezesa – Stanisława Chlebowska
Członek – Marek Górecki